Skapa spännande konst

Vad är egentligen konst? Det är en väldigt bred fråga där svaret varierar beroende på vem man ställer den till. Om en femåring målar en bild, är det då konst eller måste det vara en etablerad konstnär för och få kallas konst? Egentligen är det helt upp till betraktaren att avgöra vad som går hem eller inte. Sanningen är att de kända konstnärer som idag är väldigt eftertraktade någon gång varit helt okända. De har vid något tillfälle lyckats slå igenom och blivit stor.

I sitt eget hem kan man därför rent krasst välja att måla egna bilder och sätta upp på väggarna, det är lika mycket konst som att köpa en tavla som Picasso har målat. Dock kan mottagandet variera rätt stort. Har man ett intresse för att måla och skapa går det att försöka och visa upp sina alster så mycket som möjligt. Vem vet om någon kommer att bli intresserad och vilja köpa för eget bruk?

När barn i tidig ålder tycker att det är roligt och rita ska man därför alltid uppmuntra till att fortsätta. Att de skapar och försöker och utvecklas är helt fantastiskt även om de inte har som mål att slå igenom som stora konstnärer. De utvecklar sin motorik och kanske kommer intresset tillbaka senare i livet och då på ett eller annat sätt kan komma och kopplas till ett speciellt yrke. Konst är därför något väldigt relativt där varje enskild person måste svara på om de anser det är konst.