Vilda djur – SPECIELLT späckhuggaren hör hemma i det vilda. Och det finns nu ett starkt bevis för detta! En späckhuggare som är känd vid namnet ”J2” har nyligen synts till utanför Canada.  J2 är 103 år och verkar fullt frisk..

..till skillnad från späckhuggarna hos SeaWorld, där de aldrig blir äldre än 20 år. 

Forskare säger att en späckhuggare behöver simma hundratals kilometer dagligen för att må bra, något som nöjesparken SeaWorld nekar och håller de stackars djuren instängda i små badkar.

J2 är dock den äldsta späckhuggaren vad vi vet, och alla späckhuggare lever troligtvis inte lika länge. Men de klarar absolut att leva längre än 9 år som är den genomsnittliga dödsåldern på späckhuggarna i fångenskap. Enligt ”thedodo.com” bör de leva mellan 50-60 år.

KÄLLA: https://www.thedodo.com/recently-spotted-103-year-old–547381307.html?utm_source=petaFB 
Snälla, signa på twitter eller sharea på Facebook. SeaWorld MÅSTE stoppa dessa galenheter! De är som att hålla en människa i fångenskap och sedan låta den dö vid 9 års ålder. De är inte okej!

(ENG: Wild animals, especially the Killer Whale belongs to the wild. And now there are more evidence on this! An orca who is known by the name ”J2”, has recently been seen outside of Canada. J2 is 103 years old and in great shape.. except for the orcas at SeaWorld, where they almost never gets older than 20 years. 

Scientists says that an orca needs to swim hundreds of miles every day to maintain good health, but SeaWorld denies this and keeps the poor orcas locked in small tanks. 

J2 is the oldest orca we know, and all the orcas will probably not live as long as her. But they definitely could live longer than 9 years which is the median death age for the orcas at SeaWorld. According to ”thedodo.com” the orcas should live between 50-60 years. SOURCE: https://www.thedodo.com/recently-spotted-103-year-old–547381307.html?utm_source=petaFB PLEASE sign on twitter or share on facebook. SeaWorld MUST stop this! It’s like holding a person locked in and then let him die by an age of 9. It’s not okay!) 

10353509_10152414813034586_3430088507366793698_o

webshop länk 250px