webshop länk 250px

ScenBloggen

En mötesplats för dig som attraheras av rampljuset

klamydiatestet.se

Vad är klamydia?
Klamydia är en bakteriell infektion som enkelt behandlas med antibiotika. Det är en av de vanligaste könssjukdomarna, och många personer som har smittats med klamydia uppvisar inga symptom. Årligen får ungefär 40 000 svenskar klamydia. Det är viktigt att sjukdomen behandlas, eftersom den annars kan leda till allvarliga hälsoproblem. Därför är det viktigt att låta sig testas för klamydia – ju tidigare du vet att du har denna könssjukdom, desto snabbare kan du börja behandla den. Du kan förebygga klamydia genom att använda kondom varje gång du har sex.
Hur får man klamydia?
Klamydia sprids vanligtvis genom oral-, vaignal- eller analsex med någon som har en klamydiainfektion. En kvinna kan även sprida sjukdomen till sitt barn i samband med födseln. Extra viktigt är därför att den som försöker bli eller än gravid, testar sig. Om du tidigare har haft klamydia, kan du få infektionen på nytt om du har oskyddat sex med någon som har den. Kvinnor kan få klamydia i livmodern, rektum eller halsen, medan män kan få sjukdomen i urinröret, rektum eller halsen.
Vilka är symptomen på klamydia?
Klamydia ger vanligtvis inte upphov till några symptom alls. Därför kan du ha sjukdomen utan att känna till det. Även om du inte har symptom kan du fortfarande överföra smittan till andra. Det kan dröja flera veckor från det att du har haft sex med en person som är smittad med klamydia innan du får symptom på sjukdomen.

Symptom på klamydia hos kvinnor inkluderar: onormala vaginala flytningar som kan vara illaluktande, mellanblödningar, smärta i samband med menstruation, värk i nedre delen av magen och feber, smärta i samband med sex, klåda eller en brännande känsla i eller omkring vaginan, smärta i samband med urinering.

Manliga symptom på klamydia är smärta i samband med urinering, mindre mängder klar eller grumlig vätska som utsöndras från penis, klåda eller en brännande känsla kring urinröret samt smärta och svullnad kring testiklarna.
Hur vet jag om jag har klamydia?
Det finns olika tester som kan indikera huruvida du har klamydia eller ej. Din läkare kan med hjälp av ett svabbprov eller urinprov diagnostisera sjukdomen. Det finns även självtester du kan beställa som fyller samma funktion. Om ditt provsvar är positivt kan du behandla sjukdomen genom en vanlig antibiotikakur. Eftersom klamydia hör till de sjukdomar som går under smittskyddslagen är det extra viktigt att informera och behandla ifall man drabbats av klamydia.

Dela: